Privacy Policy

Politika o varstvu osebnih podatkov

Podjetje RES REI d.o.o., posluje skladno s politiko varstva podatkov v tem dokumentu in na spletni strani www.RES REI.si

O politiki varstva osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznanitev naročnikov ter drugih oseb, ki poslovno sodelujejo z družbo RES REI d.o.o. (RES REI d.o.o., Ruška cesta 57,2000 Maribor (v nadaljevanju: RES REI d.o.o.) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe RES REI d.o.o. ter pravicami posameznikov na tem področju. Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

RES REI d.o.o. kot izvajalec storitev in ponudnik blaga, se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov servisnih, spletnih in drugih storitev. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje svojih storitev.

Varovanje osebnih podatkov

Zavedamo se, kako pomembni so vaši podatki, zato spoštujemo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov naših spletnih storitev. Uvedli bomo vse potrebno, da jih zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

Vrsta podatkov in uporaba osebnih podatkov

Za potrebe upravljanja storitev, svetovanja in obveščanja o napakah, težavah in ostalih nadgradnjah v zvezi s storitvami in rešitvami, ki jih naše stranke uporabljajo, zbiramo naslednje podatke.

Naziv pravne osebe – stranka
Naslov pravne osebe – stranka
Davčno številko pravne osebe – stranka
Ime in priimek kontaktne osebe stranke
Elektronska pošta kontaktne osebe stranke
Telefonska številka kontaktne osebe stranke
Mobilna telefonska številka kontaktne osebe stranke
Druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce na spletni strani

Za pravilnost vnesenih podatkov strani uporabnika, podjetje RES REI d.o.o. ne odgovarja.

Pravice posameznikov

Podjetje RES REI d.o.o. zagotavlja uresničevanja posameznikovih pravic brez nepotrebnega
odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu od prejema zahteve. Posameznikom podjetje

RES REI d.o.o. zagotavlja naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem njihovih osebnih podatkov:

Pravico do dostopa
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev, ali
se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki.

Pravico do popravka
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da se brez
nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.

Pravico do izbrisa
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da se brez
nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim.

Pravico do prenosljivosti
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne
podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval podjetju RES REI d.o.o., v strukturirani,
splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Uporabniki lahko kadarkoli zahtevajo spremembo svojih pravic. To storijo tako, da s pisno
izjavo (elektronska pošta) obvestijo podjetje RES REI d.o.o.

Varovanje zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

RES REI d.o.o. je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju
vseh osebnih podatkov. Pod nobenim pogojem ne bomo brez izrecnega dovoljenja posredovali ali omogočili vpogled osebnih oz. drugih podatkov tretji razen, če bi to od nas zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval preko spletnega vmesnika, ali v papirni/elektronski obliki ob obisku podjetja RES REI d.o.o., ali predal tehniku ob obisku v papirni/elektronski obliki, vključno z vsebino sporočil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Teh podatkov ne bomo uporabili v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku. Prav tako podatkov uporabnikov ne bomo uporabili za pošiljanje promocijske e-pošte, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik izrecno naročil oz. s katerimi bo izrecno soglašal. RES REI d.o.o. lahko podatke v anonimizirani obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Dostavnim službam, ki jih uporabljamo, bomo zaupali le potrebne podatke za dostavo v kupljenih izdelkov. Prek elektronske pošte bomo stopili v stik z uporabnikom, v namene obveščanja o stanju servisnih nalogov, poteka storitev, nadgradnje kritičnih sistemov in če bo to potrebno za izvedbo nakupa. V primeru kritičnih napak ali nujnih obvestil v zvezi z izpadi sistema pa bomo stopili v stik z uporabnikom preko kontaktne telefonske številke.

Prav tako bomo telefonsko številko (SMS) uporabili za potrditev uporabnika v primeru prenosa ali
uporabe zaupnih podatkov. Izvajanje politike zasebnosti

Vse redno ali honorarno zaposlene osebe, kot tudi pravne osebe, ki izvajajo storitve za podjetje RES REI d.o.o. in imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem RES REI d.o.o..

Politika o varstvu osebnih podatkov velja od objave oziroma od 25.5.2018 dalje.